Wielkość mierzona:
kliknij na wybraną wielkość, aby wyświetlić jej rejestratory
temperatura
wilgotność
poziom CO
napięcie
natężenie
wibracje
poziom hałasu
ciśnienie
parametry pasteryzacji
przewodność (zasolenie)
przechylenie
fale akustyczne
intensywność światła
siła pola magnetycznego (kompas)
ruch
impuls
Liczba produktów: 1
DST bird
Rejestrator temperatury i światła
Wielkości mierzone:temperaturaintensywność światła
Wymiary: 17mm x 7mm x 7mm
Więcej