Wielkość mierzona:
kliknij na wybraną wielkość, aby wyświetlić jej rejestratory
temperatura
wilgotność
poziom CO
napięcie
natężenie
wibracje
poziom hałasu
ciśnienie
parametry pasteryzacji
przewodność (zasolenie)
przechylenie
fale akustyczne
intensywność światła
siła pola magnetycznego (kompas)
ruch
impuls
Liczba produktów: 1
Noise Sentry
Rejestrator poziomu dźwięku
Wielkości mierzone:poziom hałasu
Waga: 20 g (0.7 oz)
Wymiary: 3.4 cm x 5.7 cm
Więcej