Lascar ElectronicsStrona producenta: http://www.lascarelectronics.com/

Brytyjski producent kompaktowych i poręcznych rejestatorów temperatury, wilgotności itp.

O produktach

Rejestratory zabudowane na wtyczce interfejsu USB, to najlepszy sposób na stabilny i efektywny monitoring:
  • warunków klimatycznych (temperatura, wilgotność)
  • stężenia szkodliwych gazów w powietrzu (tlenek węgla)
  • wielkości elektrycznych (napięcie, natężenie prądu)


Przyrządy zapisują wyniki swoich pomiarów w pamięci nieulotnej. Zarejestrowane wyniki pomiarów są bezpiecznie zachowane także w przypadku wyczerpania się baterii. Po zakończonej rejestracji mamy możliwość przesłania wyników pomiarów do komputera przez łącze USB do ich późniejszej obróbki (off-line) lub możemy przeglądać wyniki pomiarów bezpośrednio z przyrządu podłączonego do gniazda USB (on-line).

Urządzenia są przeznaczone do pomiaru i rejestracji parametrów w procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, muzeach i archiwiach, w logistyce:
w magazynach, transporcie, chłodniach składowych.

Uzyskana w ten sposób informacja może posłużyć do wprowadzenia przez przedsiębiorstwa w odpowiednim czasie działań korygujących w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych oraz przechowywania i transportu półproduktów, surowców i gotowych towarów.

Rejestratory spełniają wszystkie niezbędne wymogi i atesty związane z ich użytkowaniem.